Konstruowanie systemów dachów zielonych daje wiele korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i cywilnym, a także środowiskom lokalnym oraz globalnym. Chociaż wszystkie Systemy dachów zielonych spełniają analogiczne funkcje, to każda instalacja jest ponadprzeciętna, w związku z tym parametry techniczne będą się różnić w zależności od: •    regionu, •